Kategorie

Nowe produkty

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.Właścicielem, sprzedawcą, administratorem sklepu jest:
Euforia Małgorzata Garbarczuk
ul. Braci Tułodzieckich 6
09-200 Sierpc
NIP: PL776-161-94-78
REGON: 140229814
2.Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec Umowny umowy zawieranej na odległość, zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa polskiego
3.Sprzedaż prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polski.
4.Klient ma możliwość zapoznania się z kodeksem dobrych praktyk przedsiębiorców. Kodeks dobrych praktyk znajduje się w ustawie Dz.U. 2023 poz. 845 o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Aktualne brzmienie Ustawy jest dostępne pod adresem http://isap.sejm.gov.pl/
5.Wszystkie produkty oferowane w sklepie Euforia są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
6.Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Kupującemu produktów bez wad.
7.Przedmiotem działalności Sklepu internetowego Euforia jest sprzedaż detaliczna biżuterii gotowej i tworzonej na zamówienie za pośrednictwem sieci Internet.
8.Ceny podane na stronie Sklepu euforiajubiler.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
9.Kupujący może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu poprzez stronę internetową
10.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta ( Dz. U. 2014 poz. 827) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).
11. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

II. REJESTRACJA
1. Rejestracja w Sklepie internetowym euforiajubiler.pl jest dobrowolna i bezpłatna.
2. W celu dokonania Rejestracji w Sklepie Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej Sklepu, podając w nim swoje prawdziwe dane.
3. Opcjonalnie przy dokonywanej rejestracji, można wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera o promocjach i nowościach w sklepie na adres mailowy podawany przy Rejestracji
4. W sytuacji, gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji zamówienia, Użytkownik jest proszony do ich aktualizacji i poinformowaniu o tym Sklepu

III. PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ
1.Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Kupującego.
2.Dodatkowo przy składaniu zamówienia Kupujący może skorzystać z bonów promocyjnych. Należy wówczas wpisać podany kod rabatowy, celem dokonania tańszego zakupu.
3.W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien dodać do „Koszyka” Produkt, który zamierza kupić. Dodanie produktu do „Koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dodawane lub usuwane z „Koszyka”.
4.„Koszyk” umożliwia Klientowi zarządzanie zamawianymi Produktami oraz przeliczanie wartości zamówienia.
5.Aby sfinalizować zamówienie należy dodać do „Koszyka” wybrane przez siebie Produkty, określić rodzaj wysyłki i formę płatności, a następnie wybrać opcję „zamawiam i płacę” oraz postępować zgodnie z podanymi wskazówkami. Kupujący może złożyć zamówienie po zalogowaniu się na swoje Konto lub w przypadku braku konta podając w formularzu dane niezbędne do realizacji przez Sprzedawcę Umowy.
6.Po złożeniu prawidłowego zamówienia, zamówienie uważa się za przyjęte. Zamówienia złożone w ten sposób są potwierdzane mailowo. Za chwilę zawarcia umowy uznaje się więc wysłanie do Kupującego informacji zwrotnej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.
7.Zamówiony Towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez Kupujący. Klient może również wybrać inny adres dostawy Towaru lub odebrać zamówiony towar w sklepie
8.Prezentowane na stronach sklepu zdjęcia i inne formy wizualizacji oraz prezentacji biżuterii mogą nie oddawać jej rzeczywistej wielkości. Sprzedawca dołożył wszelkich starań, aby prezentacja towarów była w jak najlepszy sposób odwzorowana
9.Kupujący może wycofać lub zmodyfikować złożone zamówienie telefonicznie pod numerem: 503 610 079 lub e-mailem, pod adresem sklep.euforiajubiler@gmail.com
10.Nie jest możliwe dokonanie anulowania zamówienia produktu, który został już wysłany. Powyższe nie dotyczy sytuacji obioru Towaru w sklepie. W takim przypadku Kupujący może zrezygnować z zakupu aż do chwili przyjęcia towaru
11.Realizacja zamówienia zazwyczaj trwa 24 godziny. W przypadkach wzmorzonego handlu sezonowego np. w okresie przeświątecznym, walentynkowym oraz w sezonie komunijnym może ulec wydłużeniu do 3 dni roboczych. Realizacja złożonego w dni powszednie po godzinie 12.00, oraz w soboty, niedziele i święta rozpoczyna się najbliższego dnia roboczego. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności lub w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

IV. PŁATOŚCI I DOSTAWA
1. Za zakupy można zapłacić na cztery sposoby:
- PayNow - szybkie płatności
-płatność kartą płatniczą Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro
Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest mElements S.A.
- Zwykły przelew bankowy na konto nr
BRE BANK SA 18 1140 2004 0000 3602 4248 5680
Euforia Małgorzata Garbarczuk
ul. Braci Tułodzieckich 6
09-200 Sierpc
- Pobranie (płatne kurierowi przy odbiorze)
- Odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym - w Galerii Sierpeckiej
możliwość zapłaty kartą lub gotówką

2.Dostawa następuje na adres wskazany przez Kupującego w zamówieniu.
3.Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon, lub na życzenie Klienta faktura VAT.
4. Zamówiony Towar dostarczany jest za pomocą firmy kurierskiej DPD. Przesyłki dostarczane są od 9 do 18 w dni robocze. W przypadku nie zastania Kupującego, zostawione zostaje awizo. W niektórych przypadkach, po nieudanej próbie doręczenia paczki przekazywane są do najbliższego dla Kupującego, magazynu firmy DPD.
5. Towar można odebrać osobiście w sklepie stacjonarnym pod adresem: Euforia Braci Tułodzieckich 6 09-200 Sierpc
6.Kupujący który jest Konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, jest zobowiązany do sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy etc.). W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu klient powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie: 503 610 079 bądź na adres e-mail: sklep.euforiajubiler@gmail.com
V. ZWROTY I REKLAMACJE
1.W przypadku umów zawieranych z Konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego za wady fizyczne lub prawne przez okres 24 m-cy( rękojmia).
2.Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z Umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z Umową jeżeli,nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć, ze względu na cel w Umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
3.Konsument, nie może odstąpić od Umowy jeżeli wada jest nieistotna.
4.Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na swój koszt dostarczyć rzecz wadliwą na adres sklepu
5.Sprzedawca prosi, aby w celu ułatwienia procesu reklamacyjnego dołączyć opis niezgodności towaru z Umową.
6.Jeżeli jednak, rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
7.Biżuterię uszkodzoną nie z winy użytkownika, nie posiadająca uszkodzeń mechanicznych ( np. zerwanie, złamanie, zmiażdżenie, wytarcie, przetarcie, odbarwienie ) oraz bez ingerencji osób trzecich można reklamować mailowo pod adresem: sklep.euforiajubiler@gmail.com Prosimy pamiętać, że biżuteria nie może mieć kontaktu z wodą oraz innymi środkami chemicznymi
8.Konsument, na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 oraz 35 Ustawy o prawach konsumenta, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres: sklep.euforiajubiler@gmail.com bądź też listownie na adres sklepu tj. Euforia ul. Braci Tułodzieckich 6, 09-200 Sierpc
9.Oświadczenie może zostać złożone na formularzu który stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu, które zostanie wysłane na prośbę Konsumenta lub w innej formie, zgodnie z ustawą o prawach Konsumenta.
10. Wraz z oświadczeniem, o którym mowa w punkcie 9, Klienta prosi się również o przesłanie informacji o aktualnym numerze konta, na który należy dokonać zwrotu należności.
11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument,
chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
12. Sprzedawca potwierdza Konsumentowi niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy jego otrzymanie. Potwierdzenie takie wysyłane jest na adres e-mail, podany przy Zamówieniu lub wskazany jako kontaktowy na złożonym oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.
13. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.
14. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt lub produkty niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy.
15. Konsument zwraca przedmiot lub przedmioty Umowy od której odstąpił na własne ryzyko oraz koszt.
16.Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności

VI. PRZEGLĄDANIE ZAWARTOŚCI
 1.Wszystkie treści oraz zajęcia produktów są własnością sklepu Euforia Małgorzata Garbarczuk
 2.Kopiowanie oraz używanie treści jest zabronione i chronione prawem autorskim.
 
VII.INNE POSTANOWIENIA
 1.Treści niezawarte w powyższym regulaminie, reguluje Kodeks Cywilny dotyczący umów zawieranych na odległość i zakupów przez internet.
 2.Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

VIII. POLITYKA PRYWATNOŚCI
Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej
jako: "RODO" informujemy, że :Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych podanych w ramach Sklepu internetowego Euforia prowadzonego pod adresem domeny: euforiajubiler.pl Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest właściciel sklepu Euforia Małgorzata Garbarczuk ul. Braci Tułodzieckich 6 09-200 Sierpc NIP: PL776-161-94-78 REGON: 140229814, (dalej jako: „ Administrator” lub „Sklep internetowy”). Sklep internetowy pozyskuje i przetwarza Twoje dane osobowe t.j. : imię, nazwisko, adres, adres e- mail oraz numer telefonu. Wymienione dane osobowe przetwarzane są przez Sklep internetowy w celu: - realizacji zamówienia- podstawą przetwarzania danych osobowych w tym celu jest ich niezbędność celem wykonania umowy; - w celu prawidłowej obsługi konta klienta- podstawą przetwarzania danych osobowych w tym celu jest ich niezbędność celem wykonania umowy o konto klienta; - w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów własnych, w tym w celach analitycznych; podstawą przetwarzania danych osobowych w tym celu jest uzasadniony interes Sklepu internetowego, którym jest promocja oferowanych produktów wśród klientów Sklepu internetowego. Podanie przez Ciebie wyżej wskazanych danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do realizacji Twoich zamówień oraz obsługi konta klienta. Powyżej wskazane dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep internetowy do momentu upłynięcia okresu przedawnienia ewentualnych wzajemnych roszczeń związanych z wykonaniem zawartych z Tobą umów. Jeśli wyrazisz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą e-mailową lub telefoniczną oznacza to, że Twój adres e-mail lub numer telefonu będą przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych o produktach oferowanych przez Sklep internetowy. Wskazane dane osobowe będą przetwarzane w wyżej wskazanym celu do momentu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu a następnie będą przechowywane przez Sklep internetowy przez okres przedawnienia ewentualnych wzajemnych roszczeń. Jeśli wyrazisz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą e-mailową lub telefoniczną od naszych partnerów z branży handlowej, z którymi prowadzimy wspólne działania marketingowe i promocyjne oznacza to, że Twój adres e-mail lub numer telefonu będą przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych o produktach oferowanych przez tych partnerów. Wskazane dane osobowe będą przetwarzane w wyżej wskazanym celu do momentu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu, a następnie będą przechowywane przez Sklep internetowy przez okres przedawnienia ewentualnych wzajemnych roszczeń. Jeżeli nie ukończyłeś/-aś 16 lat zgoda na przesyłanie informacji handlowych powinna zostać udzielona lub potwierdzona przez rodzica lub opiekuna. Zgoda na przesyłanie informacji handlowych może zostać cofnięta w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jeśli podasz nam dane osobowe takie jak: imię, płeć, kod pocztowy oraz data urodzenia i wyrazisz zgodę na wysyłanie personalizowanych informacji handlowych oznacza to, że wyżej wskazane dane będą przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych o produktach dopasowanych do Twoich potrzeb (profilowanie).Podanie ww. danych osobowych i udzielenie zgody na personalizację informacji handlowych jest dobrowolne ale ich podanie jest konieczne jeśli chcesz otrzymywać od nas informacje handlowe o produktach, ponieważ przesyłamy wyłącznie spersonalizowane informacje handlowe. Jeżeli nie ukończyłeś/-aś 16 lat powyższa zgoda powinna zostać udzielona lub potwierdzona przez rodzica lub opiekuna. Dane osobowe będą przetwarzane w wyżej wskazanym. celu do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody a następnie będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych wzajemnych roszczeń. Przetwarzanie – w tym profilowanie- odbywa się na podstawie zgody, która może być cofnięta w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Komu przekazywane są Twoje dane osobowe ? Twoje dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom poza podmiotami przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Sklepu internetowego w celu wykonania umowy, dostarczenia produktu, pobrania opłaty, analizy danych oraz obsługi marketingowej lub obsługi klienta, m.in. dostawcom usług IT, marketingowych, analitycznych, kurierom, pośrednikom płatności przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy ze Sklepem internetowym i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami i nie mogą wykorzystywać Twoich danych osobowych w innych celach niż związane z wykonaniem umowy. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do niezbędnego minimum. Twoje dane osobowe Klientów nie będą ujawniane osobom trzecim bez uzyskania uprzedniej zgody, chyba że jest to konieczne dla osiągnięcia celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności, lub gdy Sklep internetowy będzie do tego prawnie zobowiązany. Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem danych osobowych? Pamiętaj, że masz prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Bezpieczeństwo Sklep internetowy gwarantuje bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, które są przetwarzane w związku z korzystaniem ze Sklepu internetowego poprzez stosowanie zabezpieczeń ich poufności i wykorzystywanie zgodnie z przedstawionymi w Polityce prywatności zasadami. Sklep internetowy dokłada wszelkich starań celem zapewnienia poszanowania prywatności Klientów i ochrony ich danych osobowych podczas korzystania ze Sklepu internetowego oraz dokonywania zakupów w ramach Sklepu internetowego. Celem Sklepu internetowego jest zapewnienie jak najdalej posuniętej ochrony danych osobowych. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu internetowego usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych informacji. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia. W celach bezpieczeństwa Twoich danych osobowych Sklep internetowy stosuje: - pseudonimizację, szyfrowanie danych osobowych lub rozwiązania zamienne, - środki zapewniające zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania, - środki zapewniające zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostęp do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego, - regularne testowanie, mierzenie i ocenę skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania. Podjęte przez Sklep internetowy działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli nie zachowasz zasad bezpieczeństwa. W szczególności należy zachować w poufności login i hasło do Sklepu internetowego i nie udostępniać ich osobom trzecim. Pamiętaj, że Sklep internetowy nie będzie zwracał się do Ciebie o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania w Sklepie internetowym. W celu uniemożliwienia korzystania z konta osobom nieuprawnionym, prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania ze Sklepu internetowego. Jeżeli korzystasz z jednego komputera razem z innymi osobami, po zakończeniu korzystania z usług Sklepu internetowego wymagających zalogowania, należy się zawsze wylogować, tak aby nikt nie mógł obejrzeć, skorzystać lub zmodyfikować zasobów, informacji lub danych osobowych zgromadzonych na koncie klienta. Kontakt ze Sklepem internetowym odnośnie przetwarzania danych osobowych. Sklep internetowy zapewnia Ci możliwość samodzielnej kontroli swoich danych osobowych, poprzez ich modyfikowanie, uzupełnianie i usuwanie w odpowiednim do tego miejscu w Sklepie internetowym, dostępnym po zalogowaniu poprzez podanie przydzielonego identyfikatora i hasła dostępowego. Zawsze możesz też zwrócić się do Sklepu internetowego : pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Euforia Małgorzata Garbarczuk ul. Braci Tułodzieckich 6 09-200 Sierpc Jakie dane poza danymi osobowymi są przetwarzane przez Sklep internetowy? Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania ze Sklepu internetowego. Szczegółowe informacje na temat polityki cookies znajdują się tutaj. Ponadto Sklep internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której wchodzisz do Sklepu internetowego. Niektóre podstrony w ramach Sklepu internetowego mogą zawierać tzw. web beacons (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona Sklepu internetowego, na której web beacons został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności reklam Sklepu internetowego. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Ciebie danymi osobowymi. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu Sklepu internetowego. Google Analytics Sklep internetowy korzysta z Google Analytics4, serwisu analityki internetowej udostępnionego przez Google Inc. (“Google”). Google Analytics używa ciasteczek, które są małymi plikami tekstowymi zapisanymi na komputerze Klientów w celu umożliwienia przeanalizowania sposobu korzystania ze Sklepu internetowego. Informacje generowane przez ciasteczka na temat korzystania ze Strony (łącznie z adresem IP) będą przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystać z tych informacji w celu oceny korzystania ze Sklepu internetowego, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na stronach i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli jest to wymagane prawnie, lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te informacje na zlecenie Google. Google nie będzie łączyć Twojego adresu IP z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Można zablokować korzystanie z ciasteczek, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce internetowej, jednak należy pamiętać, że w takim wypadku niektóre funkcje Strony pozostaną niedostępne. Korzystając ze Sklepu internetowego, Klienci wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Google w sposób i w celach określonych powyżej.

 Regulamin klubu stałego klienta
Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w klubie stałego klienta.

§1 Program i Organizator
1. Niniejszy regulamin określa warunki prowadzenia przez Euforia programu lojalnościowego oraz zasady uczestnictwa w nim.
2. Organizatorem programu lojalnościowego jest:
oznaczenie przedsiębiorcy: Euforia Małgorzata Garbarczuk
adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej: 09-200 Sierpc, ul. Braci Tułodzieckich 6
numery ewidencyjne: NIP: 776-161-94-78, REGON: 140229814;
rejestr do którego wpisany jest przedsiębiorca: Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, prowadzona przez Ministra Właściwego ds. Gospodarki.

§2 Odbiorcy programu
Program adresowany jest do stałych klientów sklepu Euforia, dokonujących wielokrotnie zakupy w sklepie stacjonarnym.

§3 Warunki udziału w programie
1. Do udziału w programie dopuszczone są wyłącznie osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Warunkiem przystąpienia do programu jest:
- dokonanie w sklepie Euforia co najmniej jednego zakupu o wartości min. 200zł
- czytelne, kompletne, oraz zgodne ze stanem faktycznym i prawnym wypełnienie formularza zgłoszeniowego do udziału w programie lojalnościowym,
-  wyrażenie zgody na udział w programie,
- akceptacja postanowień niniejszego regulaminu,
-  wyrażenie zgody na gromadzenie i przetwarzanie przez Euforia danych osobowych uczestnika, dla celów związanych z niniejszym programem, zgodnie z prowadzoną przez Euforia polityką prywatności,
-  wyrażenie zgody na otrzymywanie od Euforia informacji lub ofert handlowych.

§4 Karta
1. Spełnienie wszystkich wymogów, opisanych w § 3 niniejszego regulaminu, uprawnia do otrzymywania indywidualnej, posiadającej unikatowy numer, karty stałego klienta sklepu Euforia [Karta].
2. Euforia zastrzega sobie prawo do odmowy wydania Karty w przypadku, niespełnienia przez potencjalnego uczestnika programu wszystkich, przewidzianych niniejszym regulaminem wymogów.
3. W przypadku zniszczenia, bądź utraty Karty, istnieje jednorazowa możliwość wydania jej duplikatu, przy czym konieczne jest przedłożenie w sklepie Euforia, stosownego i poprawnie wypełnionego wniosku.

§5 Uprawnienia posiadacza Karty
1. Posiadanie Karty uprawnia do:
- otrzymania rabatu na każdorazowy zakup produktów oferowanych przez Euforia:
w wysokości 10% wartości zakupu biżuterii srebrnej, 5% biżuterii złotej oraz upominków
- otrzymania, w przeciągu roku od dnia zakupu, bezpłatnej usługi powiększenia lub pomniejszenia pierścionków złotych, złotych z brylantami oraz srebrnych o wartości min. 50zł (tylko w przypadku, gdy umożliwia to konstrukcja i właściwości produktu wraz z paragonem)
- otrzymania bezpłatnej usługi grawerowania zakupionych w Euforia obrączek złotych (tylko, gdy pozwalają na to warunki konstrukcyjne i właściwości wyrobu) oraz obrazków srebrnych o wartości min. 100 zł
- otrzymywania dodatkowych ofert promocyjnych lub zniżek okazjonalnych, o których posiadacz karty będzie zawiadamiany w odrębnych komunikatach
- korzystania z bonów rabatowych, w przypadku ich emisji przez Euforia
- otrzymywania informacji o nowych kolekcjach i bieżących trendach, dotyczących branży jubilerskiej
- korzystania z indywidualnych promocji oferowanych wyłącznie posiadaczom kart, o których posiadacze będą zawiadamiani w odrębnych komunikatach.
2. Skorzystanie z oferowanych uprawnień jest możliwe tylko po uprzednim okazaniu karty w sklepie Euforia.
3. Uprawnienia, wynikające  z posiadania karty, w szczególności do bonów rabatowych lub rabatów cenowych, nie mogą być przekazywane osobom trzecim, wymieniane na ekwiwalent pieniężny oraz na inne świadczenia, jak również nie łączą się z innymi promocjami oferowanymi przez Euforia.

§6 Postanowienia końcowe
1. W przypadku dokonania przez Euforia zmian w niniejszym regulaminie, odbiorcy programu lojalnościowemu, a w szczególności posiadaczowi Karty, w terminie 14 dni od dnia, w którym dowiedział się o zmianie Regulaminu, przysługuje prawo do złożenia na adres: sklep.euforiajubiler@gmail.com, oświadczenia o braku zgody na obowiązywanie w stosunku do niego zmienionej treści Regulaminu, które to oświadczenie będzie jednoznaczne z wypowiedzeniem stosunku prawnego, o którym mowa w niniejszym regulaminie.
2. W przypadku zmiany danych lub adresu odbiorcy programu, a w szczególności posiadacza Karty, prosimy o przesłanie informacji mailowo, na adres sklep.euforiajubiler@gmail.com